Just nu går det rätt trögt med de globala miljömålen. För att förbättra det måste vi ta tag i transporterna eftersom de står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vägtrafiken står för 90% av de utsläppen.

I Västra Götaland finns över 780 000 privatfordon i trafiken och 2018 registrerades ca 65 000 nya bilar. Majoriteten av alla åker också själva i sina fordon. Genom att begränsa antalet fordon på vägarna kommer utsläppen av växthusgaser minska. Västtrafik satsar för att få allt fler bilister att åka kollektivt. Samtidigt ska kollektivtrafiken ställa om till fossilfritt. I dag går 96% av Västtrafiks fordon på hållbara drivmedel. Men enligt dom räcker inte det. Under nästa år ska Västtrafik ha 230 elbussar i trafiken.

Men för att Västtrafiks vision ska hålla måste kollektivtrafiksresandet öka mer. För att de ska ske behövs större satsningar inom cykelinfrastrukturen, bostadsbyggande nära kollektivtrafiknät och utökade busskörfält. Allt för att minska beroendet av bilen.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *